top of page
SC_portret_kwadrat_06_edited.jpg

lek. Paweł Majka

Specjalista endokrynologii

Pan Doktor ukończył Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2014r.

Specjalizacje w zakresie endokrynologii odbywał w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach, gdzie zdobył szeroki wachlarz doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu wydzielania wewnętrznego.


Stale poszerza swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zjazdach i szkoleniach z zakresu endokrynologii.
Posiada szereg certyfikatów ze staży, kursów i szkoleń medycznych, w tym m.in.:
- certyfikat szkolenia specjalistycznego USG szyi i tarczycy,
- certyfikat biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BACC) tarczycy.


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

bottom of page