b28f495dcade5617dde16afac94ba88f_edited.

dr n.med. Joanna Kowalik

Specjalista chirurgii plastycznej

Specjalista chirurgii dziecięcej

Pani Doktor specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskała w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Regularnie bierze udział w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej przeprowadzanych w Klinice Dr Szczyta w Warszawie.

Jest także specjalistą chirurgii dziecięcej i nauczycielem akademickim. 

 

W Centrum Medycznym Skin Clinic Pani Doktor Joanna Kowalik przeprowadza konsultacje i zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, m.in.:

- operacje plastyczne powiek - blefaroplastyka,

- operacje plastyczne odstających uszu,

- korektę płatków ucha,

- przeszczep tłuszczu - lipotransfer, 

- usuwanie zmian skórnych i podskórnych, zarówno nowotworowych jak  i nienowotworowych z wykorzystaniem metod chirurgicznych, elektrochirurgicznych i laserowych,

- leczenie blizn z wykorzystaniem metod łączonych,